Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Financiering en Fondswerving.

Naast een subsidie van de gemeente Westland is Schuldhulpmaatje Westland de afgelopen jaren gesponsord door:
- Fonds Westland, sinds 2019 Fonds 1818
- RABO Coöperatiefonds Westland
- Loswal de Bonnen
- Kringloop Wateringen/Kwintsheul
- Recycling Westland
- Re-Sell
- Westland Partners
Tevens wordt Schuldhulpmaatje Westland ondersteund door particuliere giften, bijdragen door
Protestantse, Hervormde en Gereformeerde Diaconieën alsmede
Rooms-Katholieke Parochiële Caritas Instellingen uit het Westland.