Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Verantwoording.

Schuldhulpmaatje Westland (SHMW) wordt uitgevoerd door de Stichting Voor Elkaar Westland.
Informatie en financiële verantwoording vind u op de website van deze Stichting.

Vertrouwenspersoon.
Schuldhulpmaatje Westland heeft een vertrouwenspersoon benoemd.
Heeft u een probleem voortkomend uit het contact met uw SHMW hulpverlener, dan kunt u contact opnemen
met dhr. Cees van der Hout.
U kunt hem bereiken via het mailadres cvdhout@kabelfoon.nl of telefoonnummer: 0636 449636.