Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Ontstaan

SchuldHulpMaatje Westland is in 2012 ontstaan uit een initiatief van de Diaconieën van de Hervormde gemeente in 's-Gravenzande en de Gereformeerde Kerken in 's-Gravenzande en De Lier. Zij hebben de handen ineen geslagen om het niet bij praten te laten, maar daadwerkelijk iets voor mensen en gezinnen in de schulden iets te doen.
In april 2013 is de onafhankelijke Stichting Voor Elkaar Westland opgericht, de organisatie waar SchuldHulpMaatje Westland een onderdeel van is.

Samenwerking

SchuldHulpMaatje Westland werkt met het concept van SchuldHulpMaatje Nederland. Daardoor hebben we een beproefde werkwijze en is er deskundigheid in huis. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Maatjes-coördinatoren zorgen voor de intake van de cliënten, de matching van de cliënten met de Maatjes en de voortgangsbesprekingen. SchuldHulpMaatje werkt samen met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Westland en andere Westlandse organisaties, o.a. middels het Armoedeplatform Westland. Deze samenwerking bevordert de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Preventie staat hoog in het vaandel: Je kunt bij SchuldHulpMaatje aankloppen vóórdat je schulden hebt. Graag zelfs, voorkomen is beter dan genezen.