Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Financiering en Fondswerving.

Naast een subsidie van de gemeente Westland is Schuldhulpmaatje Westland de afgelopen jaren  gesponsord door:
- Fonds Westland (sinds 2019 Fonds 1818)
- RABO Coöperatiefonds Westland
- Loswal de Bonnen, Wateringen
- Kringloop Wateringen/Kwintsheul
- Recycling Westland, 's-Gravenzande
- Re-Sell, 's-Gravenzande
- Westland Partners, Naaldwijk
- Stichting Hulp en Voorzorg Naaldwijk
- Kringloopwinkel Habbekrats De Lier


Tevens wordt Schuldhulpmaatje Westland ondersteund door particuliere giften, bijdragen door
Protestantse, Hervormde en Gereformeerde Diaconieën alsmede
Rooms-Katholieke Parochiële Caritas Instellingen uit het Westland.