Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Welkom op de site van SchuldHulpMaatje Westland

SchuldHulpMaatje

is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland.
Zij vonden elkaar in het gezamenlijk verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Het ondersteunt de Diaconieën om op een eigentijdse manier actief te zijn in de samenleving. Vanaf 2013 zijn er ook Maatjes actief in Westland en in de afgelopen jaren hebben we al veel inwoners van Westland kunnen helpen.

Samen lukt het

Een hulpvrager met schulden wordt aan een maatje gekoppeld om samen de problematiek te lijf te gaan.
In deze samenwerking ondersteunt het maatje de hulpvrager. Hierbij helpt hij de hulpvrager om inzicht te krijgen in zijn schulden en begeleidt hem/haar naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
Ook in de periode dat de schulden afgelost worden biedt het maatje ondersteuning en leert hem/haar hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan (her)krijgen.
Een maatje neemt het niet over en hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener.
Ook kan iemand de hulp van een maatje inschakelen voordat hij in de schulden komt. Graag zelfs.
Voorkomen is beter dan genezen .....

Hulp nodig? Maatje worden?

Bekijk het FIMPJE dat we gemaakt hebben en waarin uitgelegd wordt hoe Schuldhulpmaatje Westland werkt.
En neem dan contact op met telefoon 06 - 105 067 57, stuur een Whatapp-bericht of mail naar:  info@schuldhulpmaatjewestland.nl.

Berichten voor het bestuur kunt u richten aan de secretaris.
Informatie over het bestuur vind u op de  pagina Voor Elkaar Westland