Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Voorzieningen voor minima door gemeente Westland.

De gemeente Westland heeft meerdere voorzieningen voor inwoners die een bijstandsuitkering hebben of een minimaal inkomen verdienen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gemeente heeft hiervoor een folder ontwikkeld, welke u hier kunt downloaden.
Veel informatie over Uitkering, Werk en Bijstand vind u hier.
Ook is er extra informatie over Vergoedingen voor inwoners met een Bijstandsuitkering of een Laag Inkomen.
Voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente het Kindpakket ontwikkeld. Dit pakket kunt u aanvragen via Stichting Leergeld. Ook is het onder voorwaarden mogelijk voor leerplichtige kinderen in deze gezinnen een vergoeding voor een computer aan te vragen.