Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Nieuws


Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 is geaccordeerd door het bestuur. U kunt het volledige verslag terug vinden
onder het kopje Over ons > Verantwoording.
Het verkorte jaarverslag kunt u hier inzien.

Lustrumbijeenkomst

Dit jaar bestond SchuldHulpMaatje Westland (SHMW) 5 jaar en heeft daarom op
donderdag 11 oktober jl. een symposium georganiseerd in het Atrium van Priva in De Lier.
Het thema van de avond was: "Focus op preventie bij schulden".                       

Annemarie van Gaal vertelde over de periode dat ze elk dubbeltje moest omdraaien als alleenstaande moeder met kind. Ze heeft die periode overleefd en uiteindelijk als succesvolle zakenvrouw zich bewezen. Op deze avond plaatste ze haar kanttekeningen bij hoe wij het in Nederland hebben georganiseerd en gaf ze vijf tips voor mensen met schulden en voor onze maatjes die hen begeleiden.

Drie gastsprekers deelden met ons hun droombeeld zittend op een grote rode troon: wethouder Piet Vreugdenhil, Carla v.d. Vlist van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje en onze eigen voorzitter Arie van Dijk. Er was vervolgens gelegenheid om suggesties en ideeën kenbaar te maken. Het bestuur van Schuldhulpmaatje Westland gaat daarmee onderzoeken of ze hun werkwijze nog kunnen verbeteren en zij zal ook zinvolle ideeën met samenwerkende instanties bespreken

De avond  in het mooie atrium van het PRIVA gebouw werd afgesloten met het eren van alle maatjes en andere vrijwilligers die al 5 jaar hun tijd en inzet tonen voor dit goede doel. Daarna kon men nog even napraten onder het genot van een drankje met livemuziek van Arno Bol en Max Teuben

In 5 jaar is SchuldHulpMaatje Westland gegroeid naar een vrijwilligersorganisatie waarin 45 goed opgeleide maatjes 118 gezinnen ondersteunen bij hun schuldenproblematiek. De vrijwilligersorganisatie kan terugkijken op een geslaagde avond, waarbij het werk van de schuldhulpmaatjes verdere bekendheid heeft gekregen.

Armoedeplatform
Het Armoede Platform Westland is op 7 maart 2018 met een Kick-off Meeting van start gegaan.
Doel van dit platform is organisaties en instanties bij elkaar te brengen om gezamenlijk de armoede, welke ook in Westland voorkomt, te bestrijden en zoveel mogelijk te voorkomen.
Leden van dit platform zijn: Vitis Welzijn, Sociaal Kernteam (SKT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), Schuldhulpmaatje Westland, Diaconaal Platform Westland, Voedselbank Westland, Gemeentelijk Schuldhulpverlening en de Gemeente Westland. 
De komende maanden wordt gekeken of hier nog organisaties aan toegevoegd zullen worden.
In het voorjaar van 2019 is de naam van het Armoedeplatform veranderd in Financieel Fit Westland.
Hierin zijn organisaties van de kwadranten Werkgevers, Onderwijs, Sociale organisaties en de Gemeente Westland
vertegenwoordigd. Op korte termijn wordt de website gelanceerd (juni 2019).