Schuldhulpmaatje Westland
Samen lukt het!

Stichting Voor Elkaar Westland

Onder verantwoording van de Stichting Voor Elkaar Westland vinden de activiteiten van Schuldhulpmaatje Westland plaats. Stichting Voor Elkaar Westland bezit de ANBI-status en voldoet aan alle gestelde criteria.
Informatie over de Stichting:
Naam: Stichting Voor Elkaar Westland
Oprichtingsdatum: 1 april 2013
Kamer van Koophandel: 57058636
RSIN nummer: 852421187
Secretariaat: Tom de Bruijn, Groeneweg 28, 2691 MP 's-Gravenzande
Voorzitter: Arie van Dijk
Penningmeester: Arie van der Houwen
P&R: Frank Lansbergen
Lid: Ad Koornneef

Beloningsbeleid: vrijwilligers krijgen geen beloning, onkosten worden gedeclareerd.